הטפסים מותאמים לרוב המפרטים, במידה ואין את האפשרויות המבוקשות ניתן לפנות לטופס”אחר” ולמלא את ההצעה בצורה חופשית