הטפסים מותאמים לרוב המפרטים, במידה ואין את האפשרויות המבוקשות ניתן לפנות לטופס”אחר” ולמלא את ההצעה בצורה חופשית 

הבקשה התקבלה, הצעת מחיר תשלח בהקדם